Ubytování

Společnost GUARANT International (dále uvedena jako sekretariát kongresu) byla ustanovena oficiálním zprostředkovatelem ubytování pro účastníky
10. mezinárodního kongresu ČSMO 2014 a bude zajišťovat všechny související záležitosti.

Pro účastníky kongresu je zajištěno ubytování za zvýhodněné ceny v Kongresovém hotelu LUNA, kde se akce koná.

 

 Kongresový hotel LUNA – nabídka pokojů
 

Typ pokoje Kategorie Cena v Kč Výše depozitu

Jednolůžkový pokoj

***

   805 Kč

100% předplatba

Dvoulůžkový pokoj pro 1 osobu

***

   805 Kč

100% předplatba

Dvoulůžkový pokoj

***

1.380 Kč

100% předplatba


Všechny výše uvedené ceny jsou za pokoj a noc včetně snídaně a 15% DPH.

V případě, že by před začátkem kongresu nastala změna sazby DPH, sekretariát kongresu automaticky změní cenu Vašeho ubytování a následně Vás bude o této změně písemně informovat.

Požadavky na rezervace budou zpracovávány v pořadí, v jakém budou na sekretariát kongresu přicházet. Vzhledem k velké poptávce a skutečnosti, že množství pokojů je limitováno, rezervujte si, prosím, pokud možno své ubytování co nejdříve. 

Poznámka: částka za ubytování není zahrnuta v registračním poplatku.


Potvrzení ubytování

Aby byla Vaše rezervace garantována, je potřebné uhradit částku za celý pobyt. Následně po obdržení platby za ubytování Vám bude Vaše rezervace potvrzena
e-mailem. 

 

V případě sdílení pokoje s dalším účastníkem kongresu je možné uhradit pouze poměrovou částku. Faktura po kongres může být na požádání vystavena každému zvlášť. Tento požadavek uveďte, prosím, do poznámky v registračním formuláři.

Zrušení ubytování, změny a vrácení úhrady za ubytování

Všechny změny týkající se rezervace ubytování, nebo její případné zrušení musí být zaslány písemně na sekretariát kongresu e-mailem sanders@guarant.cz nebo faxem 420 284 001 448. Telefonické změny nebo storna nebudou akceptovány.

Za datum zrušení objednaných služeb se považuje datum doručení písemného vyrozumění na sekretariát kongresu. Případné vrácení úhrad bude řešeno po skončení kongresu.

Prosíme účastníky kongresu, aby v případě jakýchkoliv změn nekontaktovali samotný hotel, ale obraceli se výhradně na sekretariát kongresu, který veškeré změny vyřizuje.

 

Stornopodmínky

V případě zrušení nebo zkrácení hotelové rezervace budou platit následující storno podmínky:
 

Platné stornopodmínky  
Storno do 31.3.2014 bez poplatku
Storno od 1.4. - 30.4.2014 50% z ceny zrušeného ubytování
Storno po 1.5.2014 100% z ceny zrušeného ubytování
Nedojezd 100% z celkové ceny ubytování

 

V případě nedojezdu bude Vaše rezervace držena do 12:00 hod následujícího dne, poté bude Vaše rezervace zrušena.

Platební podmínky

Ubytování musí být uhrazeno v Kč a to bankovním převodem nebo platební kartou.

Platba bankovním převodem je možná pouze do 25. dubna 2014. Po tomto termínu přijímáme pouze platby platební kartou.
 

Bankovní převod  
Banka:  Československá obchodní banka
Adresa banky:  Na Příkopě 18, 110 00 Praha 1
Název účtu: GUARANT International spol. s. r. o. 
Číslo účtu:   79353/0300
IBAN:  CZ53 0300 0000 0000 0007 9353
SWIFT:   CEKOCZPP 
Variabilní symbol:  CSMO 201433 / Vaše jméno *

*Neumožňuje-li Vaše banka uvést písmenné údaje do variabilního symbolu, napište prosím pouze číslo 201433 a Vaše jméno do Zprávy pro příjemce, jinak nebudeme schopni Vaší platbu identifikovat.

Upozornění: Poplatky banky příkazce jsou hrazeny příkazcem, poplatky banky příjemce platby jsou hrazeny příjemcem.

 

Platební karta

Účastníci mají možnost platit platebními kartami Visa, MasterCard/EurocardDiners Club a American Express.

V případě, že budete posílat autorizační formulář, zašlete jej prosím vyplněný a podepsaný z bezpečnostních důvodů faxovem (nikoli e-mailem) na číslo +420 284 001 448.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ SPOLEČNĚ S OBJEDNÁVKOU UBYTOVÁNÍ NALEZNETE ZDE.