Výroční kongres 2010

8. mezinárodní kongres ČSMO

Termín: 13. až 15. května 2010

Místo konání: Hotel Jana, Přerov

Hlavní témata

• Bezpečnost perfuze, komplikace během ECC
• Možnosti ochrany orgánů během ECC
• Miniinvazivní systémy
• Srdeční podpory
• Nové materiály a neobvyklé postupy
• Poruchy koagulace před a během ECC
• Kasuistika
• Varia

Program

Čtvrtek 13. 5. 2010

13.00–18.00

Registrace a ubytování účastníků

18.00

Prezentace firem

Moderátor: Vladimír Lonský

Ing. Petr Doubrava, Bc. Jiří Rolenc (BIOMEDICA): Přístupy ve vedení mimotělního oběhu

19.30–23.00

Uvítací večeře v hotelu (raut, disco)

 

Pátek 14. 5. 2010

8.00

Zahájení symposia a odborný program

Moderátor: Vladimír Lonský, Roman Hájek

 1. Hájek R., Lonský V. (Olomouc) – Celková anestetika a mimotělní oběh
 2. Hájek T., Škorpil J., Staszko M., Vacková J., Zlochová L. (Plzeň) – Co přinesla studie RocSafeRX
 3. Lonský V., Krejsek J., Kudlová M., Koláčková M., Manďák J., Kubíček J., Volt M. (Hradec Králové, Olomouc) – Skutečně je miniinvazivní mimotělní oběh méně škodlivý než konvenční? Výsledky imunologické studie
 4. Hájek R., Růžičková J., Slavík L., Krčová V., Šimek M., Fluger I., Zuščich O. (Olomouc) – Endothelial Protein C Receptor po mimotělním oběhu u dospělých kardiochirurgických pacientů
 5. Svitek V., Lonský V., Manďák J., Brzek V., Horák M., Volt M., Kubíček J. (Hradec Králové, Olomouc) – Kontinuálna multiparametrová monitorácia perfúzie kostrového svalu počas mimotelového obehu
 6. Kučera V., Kaulerová I., Kuzinová J., Reich O., Tláskal T. (Motol, Dětské Kardiocentrum) – Objektivizace efektu ochrany myokardu při použití chladové krystaloidní nebo krevní kardioplegie při operacích srdce u dětí

10.00–10.30

Přestávka

10.30–12.00

Pokračování odborného programu

Moderátor: Tomáš Hájek, Pavel Vojtovič

 1. Slavík J. (Brno) – Průtok během ECC – jaká je skutečnost
 2. Vojtovič P., Tláskal T., Matějka T., Gebauer R., Reich O., Kučera V., Černá I., Kuzinová J., Kaulerová I. (FN Motol, Dětské Kardiocentrum) – Strategie mimotělní perfuze při operacích na ascendentní aortě či oblouku aorty u novorozenců s vrozenou srdeční vadou
 3. Hodková G., Špaček M., Mitáš P., Lacina L., Krajsová I., Kideryová L., Lindner J., Semrad M. (VFN Praha) – Izolovaná končetinová perfuze u pacientů s maligním melanomem
 4. Kučmová N., Kušičková R., Mašín J. (IKEM Praha) – Naše zkušenosti s PAVI
 5. Bruk V., Steriovský A., Zezula R., Marcián P., Troubil M. (Olomouc) – Chirugická léčba fibrilace síní – od mimotělního oběhu k torakoskopickýcm výkonům na bijícím srdci
 6. Volt M. (Olomouc, Hradec Králové) – Jeden perfuzionista na dvou pracovištích – rozdílné pohledy na stejnou technologii?

12.00–13.00

Oběd

13.30–14.30

Pokračování odborného programu

Moderátor: Martin Stazsko, Jiří Slavík

 1. Staszko M., Vacková J., Fialová K., Hájek T. (Plzeň) – Naše první zkušenost s mechanickou srdeční podporou Medos VAD Systém
 2. Vacková J., Staszko M., Fialová K., Hájek T., Pešek J., Bernat I., Černý D. (Plzeň, Biomedica ČS s.r.o.) – Využití podpůrného systému Impella při rizikových angioplastikách
 3. Gabauer I., Važanová I., Kováčová M., Hulman M., Hudec V. (Bratislava) – Implamtácia mechanického podporného systému u pacientov so zlyhávaním srdca
 4. Slavík J., Ňorek R., Nešporová J., Píchovcová B. (Brno) – Výsledky aplikace mechanických srdečních podpor v CKTCH Brno
 5. Kušičková R., Kučmová N., Mašín J. (IKEM Praha) – Transplantace srdce s implantací Heartmate II jako RVAD

15.00–16.00

Schůze České společnosti pro mimotělní oběh

Moderátor: Jaroslav Mašín

16.30–23.00

Kroměříž, návštěva zahrad a vinných sklepů, spojeno s ochutnávkou vín a občerstvením, doprovodná hudba

 

Sobota 15. 5. 2010

8.00–10.00

Odborný program

Předsedkyně:  Renáta Sklenárová
Místopředseda: Jaroslav Mašín

 1. Sklenárová R., Kolevová., Nosáľ M. (Bratislava) – Management mimotelového obehu u dieťaťa – Svedka Jehovovho
 2. Daněk T., Brát R., Dočekal B., Ožana L., Paholková D., Břesková M. (Ostrava) – ECLS/ECMO u NEkardiochirurgického a u NEkardiologického pacienta
 3. Fejfarová S., Marek J., Hůlková P. (České Budějovice) – Naše první zkušenost s ECMO
 4. Mlejnský F., Vykydal I., Kunstýř J., Lipš M., Bělohlavek J., Koucký M., Lindner J. (VFN Praha) – Spontánní porod během ECMO podpory zahájené pro ARDS u nemocné s H1N1 pneumonií
 5. Volt M., Lonský V., Bruk V., Šantavý P., Caletka P., Fábiková K., Mikisková Z., Pavlíček V. (Olomouc) – Vedení mimotělního oběhu při operaci na sestupné aortě – kazuistika

10.00–10.30

Přestávka

11.00–13.00

Pokračování odborného programu, závěr kongresu

Předseda: Vladimír Lonský

Volná kasuistiská sdělení – panelová diskuze