Okruhy otázek z perfuziologie

 1. VAVD a KAVD - řízená žilní drenáž
 2. Detektory hladiny krve v kadiotomickém reservoáru
 3. Zařízení pro měření ACT (activated cloting time – např. Hemochron)
 4. Způsoby řízení krevních plynů během hypotermie (alpha stat, pH stat)
 5. Pneumaticky poháněné VAD, nastavení, řízení
 6. Kardioplegie – typy, složení, způsob podávání
 7. Úkony před spuštěním ECC (nastavení okluze, kalibrace, kontroly…)
 8. Speciální techniky – ECMO, MiniECC, hypertermická perfuze
 9. Sekvestrační procedury. Autolog, Eleata, C.A.T.S. Cell Saver apod.
 10. FiO2 a anestetika v normotermií a hypotermii
 11. Kardiostimulace a defibrilace
 12. Hemodiluce při kardiochirurgické operaci
 13. ECC při náhradě oblouku aorty
 14. Ochrana srdce a ostatních orgánů
 15. Spotřeba kyslíku v těle a v myokardu v normo a hypotermii
 16. Vrozené a získané srdeční vady
 17. Hodnoty art. a žilního tlaku v průběhu ECC, možnosti ovlivnění
 18. Místa měření teploty a hodnoty během mimotělního oběhu
 19. Postperfuzní syndrom
 20. Odběry krevních vzorků v průběhu ECC, jak reagovat
 21. Oxygenátory pro mimotělní oběh – od historie po dnešek
 22. Primární náplň ECC
 23. Antegrádní a retrográdní cerebrální perfuze
 24. Antikoagulace a koagulační faktory
 25. Indikace podání plazmy, AT III, RBC, Trombokonc. ,
 26. Trestní odpovědnost při týmové práci
 27. Mechanické srdeční podpory
 28. Chlopenní náhrady: mechanické, biologické - srovnání
 29. Bentalova operace: princip a postup perfuziologa
 30. Filtrace v ECC – co, čím, jak, proč ?
 31. Leukofiltrace
 32. Hodnoty PaO2 a SvO2 a dalších biochemických ukazatelů během ECC
 33. Kontrola všech důležitých funkcí ECC přístroje (co, kdy jak, proč?)
 34. Vedení ECC během hypotermie
 35. Ischemická choroba srdeční - příčiny, metody léčby
 36. IABK - přístroje, metoda, možnosti
 37. Fallotova tetralogie
 38. Základní typy a příčiny vrozených srdečních vad
 39. První operace ve zkřížené cirkulaci – metoda, rizika
 40. MECC - systém mimotělního oběhu, pro a proti
 41. Farmaka k ovlivnění systémové vaskulární rezistence v průběhu operace
 42. Změny teploty po ohřátí pacienta z hypotermie?
 43. Hodnoty ACT před, během a po ECC, metody měření
 44. TEG
 45. Přístroje pro ECC používané v současnosti
 46. Biokompatibilní materiály v ECC
 47. Masivní vzduchová embolie z ECC – příčiny, řešení
 48. Anestetika v okruhu ECC
 49. Antegrádní a retrográdní cerebrální perfuze
 50. Chirurgická léčba arytmií