O Spolku

Spolek pro mimotělní oběh byl založen ustavující schůzí 25. 1. 1991 v Parkho­telu v Praze jako Společnost pro mimotělní oběh a podpůrné systémy a registrován 3. 12. 1991 Ministerstvem vnitra podle zákona č. 83 o sdru­žování občanů. Na ustavující schůzi byl zvolen výbor spolku a jeho předseda.

Jedná se o profesní sdružení, které má za úkol sdružovat specialisty, kteří se zabývají problematikou mimo­těl­ního oběhu při operacích na otevřeném srdci, mechanickou podporou selhávajícího srdce, ochranou myokardu a dlouhodobou podporou srdce a plic při selhávání funkce těchto orgánů.

Cílem spolku je: zkvalitnit péči o pacienty se srdeční vadou nebo onemocněním v předoperačním období zajištěním podpory selhávajícího srdce, v průběhu operace zajistit základní životní funkce pacienta mimotělním oběhem a v pooperačním období případně pokračovat v mechanické srdeční podpoře a dalších metodách na úrovni současné vědy.

Prostředky, kterými chceme docílit zdokonalení úrovně profese a její propagaci jsou:

  1. Koordinace školení a úrovně vzdělávání nových adeptů, zakončené atestací. V současnosti se vzdělávání uskutečňuje prostřednictvím Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. (IPVZ)
  2. Organizací postgraduálních školení, konferencí a kontaktů mezi odborníky v této specializaci v České republice i na mezinárodní úrovni.
  3. Koordinací mezinárodních odborných kontaktů s jinými národními společnostmi zaměřenými na mimotělní oběh a podpůrné systémy.
  4. Spolupráce s Českou lékařskou společností, zejména s Českou společností kardiovaskulární chirurgie

 

Originál stanov ČSMO (1991) si můžete stáhnout zde.

Nové stanovy (2021) naleznete zde.

Zápis z Valné hromady ze dne 7. 4. 2021 naleznete zde.