Program kongresu – PŘEHLED

Čtvrtek 22. 5. 2014

14.00–18.00       Registrace a ubytování účastníků, zahájení výstavy
18.00–18.30       Valná hromada ČSMO
18.30–19.00       Firemní prezentace firmy Maquet
19.30–22.00       Grilování a uvítací raut v hotelové restauraci, hudební program

Pátek 23. 5. 2014           

08.00–14.00       Registrace, výstava
08.50–09.00       Zahájení kongresu, úvodní slovo
09.00–10.00       1. přednáškový blok
10.00–10.30       Kávová přestávka
10.30–12.00       2. přednáškový blok
12.00–13.00       Oběd
13.00–14.15       3. přednáškový blok
14.15–14.45       Kávová přestávka
15.30–18.00       Sportovní a turistické odpoledne v okolí hotelu
19.00–20:00       Prohlídka zámku Lipnice nad Sázavou
20:00–22.30       Hostina se zábavou v Haškově hostinci, sál Brixen    

Sobota 24. 5. 2014

09.00–10.00       4. přednáškový blok
10.00–11.15       Firemní prezentace
11.15–11.30       Kávová přestávka
11.30–12.00       Výsledky hlasování o nejlepší přednášku, předání ceny, závěr kongresu 

 

PODROBNÝ Program kongresu

Pátek 23. května 2014

1. přednáškový blok

Moderátoři: Ing. Jaroslav Mašín, Jaroslav Kubíček

  8.50  Zahájení kongresu

  9.00  Historie mimotělního oběhu – co jste asi nevěděli
           Nováková D., Volt M., Kubíček J., Brzek V.
           Kardiochirurgická klinika FN v Hradci Králové

  9.15  Historie oxygenátorů
           Kubíček J., Volt M., Brzek V.
           Kardiochirurgická klinika FN v Hradci Králové

  9.30  10 000 operací srdce v mimotělním oběhu v historii Dětského kardiocentra FN v Motole Praha
           Matějka T., Vojtovič P., Kučera V., Černá I., Kaulerová I., Kuzinová J., Burdová M., Hučín B., Tláskal T.,
           Gebauer R., Janoušek J.
           Dětské kardiocentrum FN v Motole Praha

  9.45  30 roků od první úspěšné transplantace srdce v ČR
           Mašín J., Slavík K.
           IKEM Praha

2. přednáškový blok

Moderátoři: prof. MUDr. Vladimír Lonský, Mgr. František Mlejnský

10.30  Naše zkušenosti s ECC u miniinvazivních endoskopických výkonů
           Slavík J., Ondrášek J., Černošek J., Nešporová J., Ňorek R., Píchovcová B., Jetmarová E.
           CKTCH Brno, Pekařská 53

10.45  Centrifugální vs. rotační válečkové čerpadlo použité při mimotělním oběhu během chirurgické
           léčby tromboembolické plicní hypertenze – randomizovaná studie

           Mlejnský F.1, Vykydal I.1, Kunstýř J.2, Pecha O.5, Maruna P.3, Kvasnička J.4, Lindner J.1
           1II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1.LF UK Praha
           2Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1.LF UK Praha
           3III.interní klinika VFN a 1.LF UK a Ústav patologické fyziologie 1. LF UK Praha
           4
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Centrální hematologické laboratoře a Trombotické
            centrum VFN a 1.LF UK Praha
           5
Technologické centrum AVČR, Praha      

11.00   Mimotělní oběh u nemocných v chronickém dialyzačním programu
            Lonský V., Klváček A., Šantavý P., Caletka P., Mikisková Z., Pavlíček V., Zuščich O.
            Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice, Olomouc

11.15   CVVH (kontinuální veno-venozní hemohiltrace) u pacientů léčených ECMO (mimotělní
            membránovou oxygenací), naše zkušenosti

            Gaj J.1, Brát R.1, Dočekal B.1, Daněk T.1, Bárta J.1, Chrástecký B.1, Ožana L.1, Petejová N.2
            1Kardiochirurgické Centrum FN Ostrava
            2Interní klinika FN Ostrava

11.30   AMSECT Standards and Guidelines for Perfusion Practice 2013 a praxe v ČR
            Vlk R., Suchopárová Š.
            Kardiochirurgická klinika, FNKV Praha

11.45   Standardizace, dokumentace – a co my?
            Kušičková R., Kurtzová M.
            IKEM Praha

3. přednáškový blok

Moderátoři: Jan Marek, Simona Fejfarová

13.30   Dálkový transport klienta závislého na mechanické srdeční podpoře LVAD a BIVAD
            na přístrojích Levitronix - CentriMag
. Rozšířená zodpovědnost perfuzionisty
            Liszka P., Gazdová L., Stebel D.
            Kardiochirurgické oddělení, Nemocnice Podlesí, Třinec

13.45   ECMO u novorodenca s pľúcnou hypertenziou po operácii vrodenej diafragmatickej hernie
            Sklenárová R., Lajchová M., Kolevová K., Nosáľ M., Kováčiková Ľ.
            Detské kardiocentrum, NUSCh a.s., Bratislava

14.00   Využití oběhové podpory v zapojení V-A při výkonu na KATLABu – kazuistika
            Brzek V., Volt M., Horák M.
            Kardiochirurgická klinika FN a LFUK v Hradci Králové

14.15   Použití podpory u traumatického poranění – kazuistika
            Volt M., Horák M., Schmidt R.
            Kardiochirurgická klinika FN v Hradci Králové

Sobota 24. května 2014

4. přednáškový blok

Moderátoři: Mgr. Renáta Sklenárová, Mgr. Iveta Važanová

  9.00   ECMO při léčbě legionelly – kazuistika
            Schmidt R., Brzek V., Horák M., Volt M., Kubíček J.
            Kardiochirgická klinika Hradec Králové

  9.15   Ovplyvňuje vek pacienta indikáciu k ECMO liečbe?
            Važanová I., Kováčová M., Trojanová N., Tožerová B., Beladičová J., Lupták J., Hulman M.
            NÚSCH a.s. Bratislava - Klinika kardiochirurgie

  9.30   Softwarové zpracování nebo vlastní propiska aneb jak vlastně vést záznam o vedení
            mimotělního oběhu v klinické praxi

            Zuščich O., Caletka P., Pavlíček V., Lonský V., Mikisková Z.
            Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc

  9.45   Profese perfuziologa – co chceme a jak nás vnímá okolí
            Bímová J., Volt M., Kubíček J., Nováková D., Brzek V.
            Kardiochirurgická klinika FN v Hradci Králové

10.00   Firemní prezentace

12.30   Závěr kongresu
            Výsledky hlasování o nejlepší přednášku, předání ceny, závěr kongresu 


Podrobný program kongresu ke stažení v pdf je dostupný ZDE.