Úvodní slovo

Vážení kolegové, přátelé a příznivci,

dovolte mi, abych Vás pozval na další setkání perfuziologů, které pořádá Česká společnost pro mimotělní oběh a podpůrné systémy ve spolupráci se Všeobecnou Fakultní Nemocnicí. Setkání se bude konat  ve dnech 22. - 24. května 2014 v konferenčním hotelu LUNA, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou. 

Doufám, že i tentokrát se zúčastníme v hojném počtu, neboť se jedná o již jubilejní 10. mezinárodní kongres ČSMO.

Jako obvykle bychom si měli vyměnit zkušenosti, předat nové poznatky z oboru, seznámit ostatní účastníky s výsledky práce svých domovských základen.

Věřím, že firmy nám dají nahlédnout do chystaných novinek na trhu nebo sami „vygůglíme“ nějaká zajímavá sdělení, která stojí za přednesení široké odborné veřejnosti. A nebo si jen tak neformálně pohovoříme u sklenky s kolegy, které jsme delší dobu neviděli a kteří nám mohou sdělit zajímavosti, jenž jsou jinak drženy „pod pokličkou“.

Věřím, že setkání bude mít i příjemný společenský program a že přivítáme i kolegy a hosty ze zahraničí.

Těšíme se na vás!

Za realizační tým,

Ing. Jaroslav Mašín
předseda ČSMO