Výroční kongres 2012

9. mezinárodní kongres ČSMO

Termín: 17. až 19. května 2012

Místo konání: Business Hotel Jihlava

Hlavní témata

• Nové postupy, přístroje, novinky v oboru
• Bezpečnost a ochrana zdraví, komplikace během ECC
• ECMO, IABK a ostatní srdeční podpory
• Antikoagualace a poruchy koagulace před a během ECC
• Kasuistika
• Varia

Program

Čtvrtek 17. května 2012

14.00–18.00       Registrace a ubytování účastníků, zahájení výstavy
18.00–19.00       Zahájení kongresu, valná hromada ČSMO
19.30–22.00       Grilování na terase hotelu, hudební program

Pátek 18. května 2012

08.00–14.00       Registrace, výstava
08.30–09.00       Vyhlášení výsledků voleb, schůzka nového výboru
09.00–10.00       1. přednáškový blok
10.00–10.30       Kávová přestávka
10.30–12.00       2. přednáškový blok
12.00–13.00       Oběd
13.00–14.15       3. přednáškový blok
14.15–14.45       Kávová přestávka
16.00–18.00       Sportovní a kulturní odpoledne
18.30–19.30       Prohlídka pivovaru s ochutnávkou

19.30–22.00       Raut v pivovaru

Sobota 19. května 2012

09.00–11.15       4. přednáškový blok
11.15–11.30       Vyhlášení výsledků hlasování o stanovách a výboru ČSMO, diskuze
11.30–12.00       Výsledky hlasování o nejlepší přednášku, předání ceny, závěr kongresu

Seznam přednášek

Pátek 18. května 2012

1.   přednáškový blok

Moderátoři: Ing. Jaroslav Mašín, doc. MUDr. Vladimír Lonský, Ph.D.

09.00            Mimotělní oběh z pohledu medicíny založené na důkazech (EB medicine)
                     Lonský V., Šantavý P., Caletka P., Fábiková K., Mikisková Z., Pavlíček V.
                     
Kardiochirurgická klinika, FN a UP Olomouc

09.15            Jak jsme minimalizovali minisystém
                    
Kašparová J., Staszko M., Zlochová L., Fialová K., Hájek T.
                    
Kardiochirurgie Plzeň 

09.30            Periferní tkáňová oxygenace během kardiochirurgické operace s použitím standardní
                     versus mini ECC – monitorace přímé tkáňové perfúze
                    
Volt M., Manďák J., Brzek V., Horák M., Kubíček J.
                    
Kardiochirurgická klinika FN a LFUK Hradec Králové

09.45            Centrifugální čerpadlo při dlouhém mimotělním oběhu
                     
Mlejnský F.1, Kunstýř J.2, Vykydal I.1, Maruna P.3, Pecha O.6, Kvasnička J.4, Zima T.5, Lindner J.1
                     
1 II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK Praha
                     
2 Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN a 1. LF UK Praha
                     
3 II. interní klinika VFN a 1. LF UK a Ústav patologické fyziologie 1. LF UK Praha
                     
4 Trombotické centrum a Centrální hematologické laboratoře VFN a 1. LF UK Praha
                    
5 Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK Praha
                    
6 Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK Praha


2. přednáškový blok

Moderátoři: MUDr. Vladimír Kučera, Mgr. František Mlejnský

10.30            ECMO – naše klinické zkušenosti
                    
Zlochová L., Hájek T., Škorpil J., Staszko M., Kašparová J., Fialová K.
                     
Kardiochirurgie FN Plzeň

10.45            Naše zkušenosti s ECMO
                    
Mikisková Z., Caletka P., Fábiková K.
                    
Kardiochirurgická klinika, FN a UP Olomouc

11.00            ECMO jako konsiliární služba
                    
Fialová K., Kašparová J., Tichá P., Staszko M., Hájek T.
                    
Kardiochirurgie Plzeň

11.15            VA ECMO jako součást léčby otravy taxinem
                    
Volt M., Brzek V., Horák M.
                    
Kardiochirurgická klinika FN a LF UK Hradec Králové

11.30            Pediatrické ECMO ve VFN Praha a zkušenost s převozem pediatrického pacienta 
                    
Fichtl J.1, Hodková G.1, Vykydal I.1, Mlejnský F.1, Vobruba V.2, Černá O.2, Bělohlávek J.3,
                     Rohn V.1, Nikitinský D.1, Lindner J.1
                            
1 II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK v Praze
                     
2 Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK v Praze
                     
3 II. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze

11.45            10-ti leté zkušenosti s mimotělním oběhem u novorozenců v Dětském kardiocentru
                    
Matějka T., Vojtovič P., Tláskal T., Gebauer R., Černá I., Kaulerová I., Kuzinová J., Kučera V.  
                    
Dětské kardiocentrum FN v Motole, Praha

 

3. přednáškový blok
Moderátoři: MUDr. Jaroslav Gaj, Ph.D., Martin Volt

13.00            ECMO u pacienta s dilatačnou kardiomyopatiou
                    
Kolevová K., Lajchová M., Sklanárová R., Šagát M., Nosáľ
                    
NUSCH, a.s. Detské kardiocentrum Slovenská republika

13.15            Respirační selhání po kombinovaném kardiochirurgickém výkonu řešeném V – V ECMO,
                     kasuistika
                    
Gaj J., Dočekal B., Tvrdá I., Chrástecký B., Daněk T., Brát R.
                    
Kardiochirurgické Centrum FN Ostrava

13.30            Současné možnosti a principy on-line monitorace krevních plynů během mimotělního
                     oběhu

                    
Mašín J., Kurtzová M.
                    
IKEM, KKCH

13.45            Femorální arteriální kanylace jako alternativa standardní aortální kanylace
                     
Škabradová M.1, Horáková S.1, Stupková Z.1, Jarošová V.1, Janoušková Y.2, Černý Š.2,
                     Jehlička P.2, Pokorný J.3 
                    
1 Oddělení kardiochirurgie Nemocnice na Homolce, Praha
                    
2 Oddělení kardioanestezie Nemocnice na Homolce, Praha
                    
3 Oddělení biomedicínského inženýrství Nemocnice na Homolce, Praha

14.00            Státní vědecký úkol – naše první výsledky
                    
Volt M.
                    
Kardiochirurgická klinika FN a LF UK Hradec Králové

 

Sobota 19. května 2012

4. přednáškový blok

Moderátoři: MUDr. Jiří Slavík, Mgr. Naděžda Kučmová

09.00            Naše zkušenosti s různými metodami kardioplegie
                    
Vlk R., Vaněk T., Tůma V., Suchopárová Š., Plaček O., Straka Z.
                    
Kardiochirurgická klinika FN Královské Vinohrady Praha

09.30            Průtok během ECC – jaká je skutečnost aneb slepě věříte přednášejícím?
                    
Volt M.1, Francová J.1, Slavík J.
                    
1 Kardiochirurgická klinika FN a LF UK Hradec Králové
                    
2 CKTCH Brno

09.45            Perfuziolog na hraně zákona
                    
Kučmová N., Kušičková R.
                    
IKEM 

10.00            Periférna Kanylácia při ECC – čo všetko sa može stať?   
                    
Važanová I., Lupták J., Kováčová M.
                     
NUSCH a.s. Bratislava, Oddělenie srdcovej chirurgie

10.15            HILP (Hypothermoc Isolated Limb Perfusion) – Izolovaná končetinová perfuze u pacientů s maligním melanomem. Rozšířené terapeutické metody o aplikaci Tumor Necrosis fakto­ru alfa 1a
Hodková G.1, Vykydal I.1, Špaček M.1, Mitáš P.1, Lacina L.1, Krajsová I.2, Kideryová L.1,
Lindner J.1, Kubinyi J.3, Trnka J.3

1 II. chirurgická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
2 Dermato – venerologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha
3 Ústav nukleární medicíny VFN a 1. LF UK, Praha

10.30            Výsledky léčby končetinových nádorů pomocí mimotělního oběhu
Slavík J.1, Chrenko V.2, Gabrielová L.2, Horváth V.1, Fait V.2, Němec P.1
1 CKTCH Brno
2 MOU Brno                              

10.45            Implantace dvou mechanických srdečních podpor (VAD) jako totální srdeční
                     náhrada (TAH)

                     Macků D.
                     
Katedra Kybernetiky, FEL, ČVUT Praha

  

Kreditní body budou přiděleny takto:

15 kreditních bodů za přednesení vlastní přednášky
10 kreditních bodů za spoluautorství na přednášce 
     (pouze první 3 autoři v pořadí)

10 kreditních bodů za účast na kongresu (2 dny)