Výroční konference / kongresy

Český spolek pro mimotělní oběh

uspořádal svoji první konferenci v roce 1996, kdy se veškeré přípravy a organizace ujali kolegové z nově vzniklého kardiochirurgického pracovičtě ve Fakultní nemocnici Ostrava Poruba. Byla označena jako „První společná konference českých a slovenských perfuziologů“. V následujících letech se konference střídavě konaly v České a Slovenské republice, vždy za organizační účasti některého z kardiochirurgických pracovišť. Po poslední konferenci v roce 2006 konané pod záštitou FN Plzeň se slovenská strana odmlčela a kontinuita tak byla přerušena. Proto se výbor ČSMO rozhodl i nadále pořádat konference ČSMO každé 2 roky, vždy v letech, kdy není pořádán Evropský kongres FECECT.

 

Historie výročních konferencí s účastí ČSMO

1. česká 1. spol. 1996 Solán, Velké Karlovice – FN Ostrava
1. slovenská 2. spol. 1997 Bystrá (u Donoval) – KC Banská Bystrica
2. česká 3. spol. 1998 Hotel 9 skal, Milovy – FN Hradec Králové
2. slovenská 4. spol. 1999 Liptovský Ján – KRZMV Bystrá, SUSCH
3. česká 5. spol. 2000 Třeboň – DKC Motol
3. slovenská 6. spol. 2001 Tále, Nízké Tatry – DKC Bratislava
4. česká 7. spol. 2002 Lednice –- CKTCH Brno
4. slovenská 8. spol. 2003 Hotel Akademia, Stará Lesná – KC Košice
5. česká 9. spol. 2004 Hotel Bílý Lev, Liberec – IKEM
5. slovenská 10. spol. 2005 Hotel Kaskády, St. Turá – KC Banská Bystrica
6. česká 11. spol. 2006 Darovanská dvůr – FN Plzeň
7. česká 12. spol. 2008 Hotel Equitana – nem. České Budějovice a.s.
6. slovenská 13. spol. 2009 Hotel Senec, Senec
8. česká 14. spol. 2010 Hotel Jana, Přerov – FN Olomouc
9. česká 15. spol. 2012 Business Hotel Jihlava – FN Královské Vinohrady
7. slovenská 16. spol. 2013 VÚSCH Košice
10. česká
11. česká    
17. spol.
18. spol. 
2014
2016
Hotel Luna, Kouty u Ledče nad Sázavou
Kurdějov
12. česká 19. spol. 2018 Praha - Kongresové centrum