Kurzy

Kurzy vzdělávání pro perfuziology

Kurzy vzdělávání pro perfuziologii pořádá IPVZ (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravot­nictví), v Praze, tam je potřeba se obrátit a získat informace o plánovaných akcích.

Předpokladem pro vstup do vzdělávacího programu perfuziologie zakončeného atestací je statut zdravotnic­kého pracovníka, (zdravotní sestra, biomedicínský technik nebo biomedicínský inženýr), práce v oboru per­fuziolog na některém kardiochirurgickém pracovišti a praxe alespoň jeden rok a provedení 100 mimotělních oběhů pod dozorem. Nové pracovníky si tedy vybírá pracoviště, které je potřebuje a ty pak následně posílá do kurzu perfuziologie ke získání atestace a tím i možnosti pracovat samostatně, bez dozoru či dohledu.

International Survey on Perfusion Practice

Dear colleagues,

The European Perfusion Registry, the Quality Improvement platform for perfusionists, is coming into the final stages of its International Survey on Perfusion Practice. Could you please forward the following link to the members of your society to ask them to fill in the survey if they haven't done so already? www.eacts.org/quip/perfusion-survey/ The survey is on adult perfusion practice and will only take 20–25 minutes of their time. No preparation is required.

The results of this survey will be used to establish a final perfusion dataset for the European Perfusion Registry and to continue our progress as a perfusion platform for quality improvement. The results will be submitted for publication in a peer-reviewed journal.

Thank you for your cooperation,

Luc Puis

Chair European Perfusion Registry