Úvodní slovo

 
Vážení členové ČSMO, kolegové, přátelé, příznivci, obchodní partneři, 
 
dovolte mi, abych Vás opět pozval na již tradiční setkání perfuziologů - 11. mezinárodní kongres ČSMO, který se bude konat ve dnech 19. - 25. 5. 2016. Doufám, že i tentokrát bude pro V8s zajímavý, atraktivní a nabitý mnoha novými poznatky, zkušenostmi a novinkami v oblasti vědy, výzkumu i praxe, a bude přínosem nejen pro účastníky z řad perfuziologů, ale že bude zajímavý i z pohledu vystavovatelů a obchodních partnerů, neboť se za uplynulé dva roky mnohé změnilo. 
 
Doufám, že nejen odborná část kongresu, ale i některé aktivity ve volném čase, pomohou navázat nové kontakty, sportovní či kulturní akce přinesou pohodu a klídek a v neposlední řadě neformální posezení u sklenky bude pro všechny zúčastněné přínosem. Všem účastníkům přejeme příjemný pobyt v hotelu Kurdějov, který jistě přispěje ke zdárnému průběhu kongresu, na který budeme rádi vzpomínat. 
 
Za organizační výbor
 
Ing. Jaroslav Mašín
předseda ČSMO