Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

příznivci a zájemci o problematiku mimotělního oběhu a podpor srdce a plic. V roce 2021 se opět setkáme na výroční konferenci Českého spolku pro mimotělní oběh, tentokrát na Zámku Berchtold v termínu 9.- 11. září 2021.

Bude to již po 13-té, kdy se scházejí čeští a slovenští perfuziologové na území ČR. Je pro mě potěšující skutečností, že za celých 26 roků jsem se mohl a účastnil našich společných setkání a je mi ctí, že od roku 2004 jsem je jako předseda ČSMO, ve spolupráci s kolegy z výboru ČSMO, případně s kolegy z dalších kardiochirurgických pracovišť a za vydatné pomoci společnosti Guarant, organizoval.

Nebylo to však jen organizování našich společných setkání, ale i spousta dalších aktivit. Zejména v oblasti vzdělávání nových kolegů jsme udělali hodně práce, několikrát jsme na žádost Ministerstva zdravotnictví sestavovali vzdělávací program, aby vyhovoval jak ministerským úředníkům, tak nám přednášejícím, novým kolegům a jejich zaměstnavatelům a v neposlední řadě i mezinárodním standardům. Při Institutu Postgraduálního Vzdělávání Zdravotníků vznikla Katedra kardiovaskulární a transplantační anesteziologie, která Perfuziologii zaštiťuje. Jako její členové jsme v téměř neustálém kontaktu s Ministerstvem zdravotnictví a snažíme se přizpůsobit jejich požadavkům na kvalitní a dostatečné vzdělání zakončené atestací i na následné celoživotní vzdělávání nás všech pracujících v oboru perfuziologie. Není to mnohdy snadné, vyžaduje to spousty času a mnohá setkání a jednání, abychom uspokojili literu zákonů, které psali lidé mnohdy na hony vzdálení praxi, na druhou stranu jsme chtěli být součástí Evropské rady kardiovaskulární perfuze (EBCP), která má také své striktně navržené standardy a po členských zemích je také vyžaduje. O členství v EBCP jsme prostřednictvím IPVZ zažádali v r. 2018, v r. 2019 by měla proběhnout kontrola připravenosti a celistvosti vzdělávacího procesu, následně pak udělením řádného členství ČR v EBCP by měla být usnadněna cesta za prací perfuziologa do evropských zemí bez nutnosti podstupovat nostrifikaci.

Protože v roce 2020 končí funkční období výboru i předsedy ČSMO, rozhodl jsem se, jak už jsem avizoval dříve, na další období již nekandidovat a dát příležitost mladším převzít „žezlo“ a pustit se do dalších klání s větrnými mlýny byrokracie, se sháněním sponzorů na uspořádání dalších konferencí, postarat se o něčí účast na zasedáních výboru EBCP, aby bylo zachováno naše členství, na sepisování dalších nových vzdělávacích projektů, případně „jen“ na přípravu přednášek pro nové posluchače vzdělávacích kurzů.

Děkuji všem, kteří nám v uplynulém období pomáhali, za spolupráci. Potkal jsem při této činnosti mnoho báječných lidí, a to nejen z řad perfuziologů, ale i zaměstnanci firem, které nám pomáhali pořádat naše konference, nebo pro nás sami organizovali odborná setkání. Měl jsem to štěstí, že z některých se stali mí dobří kamarádi a přátelé.

Chci vám tedy popřát šťastnou ruku při volbě nového výboru i předsedy a doufám, že se i nadále budu s některými z vás setkávat na dalších pracovních i přátelských setkáních.

 

S pozdravem Jarda Mašín – t.č. dosluhující předseda ČSMO ☺