Program kongresu

 

Čtvrtek 19. května 2016

14.00 - 18.00   Registrace a ubytování účastníků, zahájení výstavy
18.00 - 18.30   Valná hromada ČSMO
18.30 - 19.00   Přednáška - Jindrák - Národní referenční centrum pro infekce
19.00 - 19.30   Firemní prezentace Firmy Biomedica
19.30 - 23.00   Uvítací raut v hotelové restauraci, hudební program

 

Odborný program kongresu 

Pátek 20. května 2016

 

8.50     Zahájení kongresu

1. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

Moderátoři: Ing. Jaroslav Mašín, Mgr. Štěpánka Suchopárová

 

9.00   Jak se stát perfuziologem?
          Vlk R., Suchopárová Š.

          KCH Klinika FNKV, Praha

 

9.15   Naše zkušenosti s elektronickým záznamem mimotělního oběhu
          Mlejsnký F., Vykydal I., Fichtl J., Hodková G., Nikitinský D., Švorcová Z.

          VFN Praha 
                         

9.30   Trendy ve vedení mimotělního oběhu v období 1994 - 2015
          
 Lonský V., Zuščich O., Caletka P., Mikisková Z., Pavlíček V., Šantavý P., Hájek R.
           Kardiochirurgická klinka, Fakultní nemocnice a Universita Palackého Olomouc

 

9.40   Trendy ve vedení mimotělního oběhu v období 2016 - 2116
          Bímová J., Kubíček J., Volt M., Horák M., Jireš J., Nováková D.

          Kardiochirurgická klinika FN v Hradci Králové

2. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

Moderátoři: Prof. MUDr. Vladimír Lonský, Mgr. František Mlejnský

 

10.30  Primární a sekundární transport pacientů napojených na EMCO, naše zkušenosti
           Gaj J., Brát R., Bárta J., Dočekal B., Jursa R., Daněk T., Gloger J., Sieja J., Kolek M., Sztulova L., Břesková M.

           Kardiochirurgické Centrum FN Ostrava

 

10.45  Veno - venozní extra-korporální  membránová oxygenace u pacientů s H1N1 
           Nikitinský D., Fichtl J., Hodková G., Mlejsnký F. Švorcová. Vykydal I.,

           Chirurgická klinika VFN a 1LF v Praze, Interní klinika VFN a 1 LF v Praze, Klinika anesteziologie a resuscitace VFN a 1 LF v Praze

 

11.00  ECMO servis FN Plzeň
           Zlochová L., Staszko M., Hájek T.

           KCH FN Plzeň

 

11.15  ECMO a nestandardní situace na našem pracovišti
           Liszka P., Gazdová L., Kubiczek A., Stebel D.

           Nemocnice Podlesí a.s. Třinec

 

11.30  ECMO v terapii fulminantní myokarditidy
           Matějka T., Vojtovič P., Burdová M., Kuzinová J., Kaulerová I., Poruban R., Bukovský P., Selko M., Hoštata J., Janoušek J.

           Dětské kardiocentrum 2 LF UK a FN v Motole, Praha

 

11.45  Komplikovaný priebeh liečby srdcového zlyhania v gravidite
           Lupták J., Beladičová J., Tožerová B., Kováčová M., Trojanová N., Važánová I., Klimová J.

           Klinika kardiochirurgie, NÚSCH a.s. Bratislava

 

3. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

Moderátoři: Jan Marek, Simona Fejfarová

 

13.30  Heparinová rezistence u mimotělního oběhu - přehledné sdělení
           Roman Hájek, Vladimír Lonský

           Kardiochirurgická klinika FN Olomouc

 

13.45  Peroperační sekvestrace plazmy bohaté na trombocyty
           Zušcich O., Celateka P., Fluger I., Hájek R., Lonský V., Slavík L., Úlehlová J.

           Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc, Hemationkologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc

 

14.00  VAD - nová šance pro život  - program dlouhodobých VAD podpor v CKTCH
           E. Jetmarová, J. Nešporová,. Norek R., Píchovcová B., Slavík J., Doležalová Z., 

           CKTCH Brno

 

14.15  Mechanická srdeční podpora u Duchennovy muskulární dystrofie
           Hrdá Š., Kurtzová M., Mašín J.

           IKEM KKCH Praha

 

14.30  Komplikace dlouhodobé podpory LVAD
           Zbihlej J., Štěpánková J.

          Omnimedic, IKEM amb. srdečního selhání

 

Sobota 21. května 2016

4. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

Moderátoři: MUDr. Lupták J., Maďarová Tatiana

 

9.00  Vliv kontinuálních eliminačních metod na hemostatický profil
         kardiocgirurgického pacienta monitorovaný pomoncí trombelastografie
         Zušcich O., Hájek R., Ševčík P., Lonský V., Zapletalová J.

         Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc

 

9.15  Nekardioplegická kontinuálna perfúzia myokardu - ochrana myokardu při operáciách aortálného oblúka
         Svitek V., Zacharovský R., Maďarová T., Piliarová R., Pekar F.

         Oddelenie kardiochirurgie, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorob a.s., Básnká Bystrica, Slovenská republika

 

9.30  Předběžná analýza "PRAGUE OHCA STUDY"
         Mlejsný F., Vykydal I., Fichtl J., Hodková G., Nikitinský D., Švorcová Z. Šmíd O., Franěk O., Bělohlávek J.

         Chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK v Praze, interní klinika - klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK v Praze,
         Zdravotnická záchranná služba hl.m. Prahy

 

9.45  Změny natrémie a osmolarity během kardiochirurgické operace s použitím custodiolu
         Volt M., Turek Z., Bímová J., Kubíček J., Horák J., Jireš M., Nováková D.

         Kardiochirurgická klinika FN v Hradci Králové, KARIM FN v Hradci Králové

 

10.00 - 10.30    Kávová přestávka

10.30 - 11.00    Výsledky hlasování o nejlepší přednášku, předání ceny

11.00 - 12.00    Firemní prezentace

12.00                Zakončení konresu