Hlavní témata 13. ročníku 

• Novinky v oboru perfuziologie
• Mechanické srdeční podpory  
• ECMO 
• Pediatrická perfuziologie
• Přístroje, technika, sběr informací
• Nestandardní postupy
• Kazuistika
• Vzdělávání, standardy,
• EBM v perfuziologii
• Varia

 

Aktivní účast

Abstrakta zasílejte na adresu    csmo2020@guarant.cz    nejpozději do 31. 7. 2020.