Úvodní slovo

Vážení členové ČSMO, kolegové, přátelé, příznivci, obchodní partneři,
      

dovolte mi, abych Vás opět pozval na již tradiční setkání perfuziologů - 11. mezinárodní kongres ČSMO, který  se bude konat ve dnech 19. až 21. 5. 2016.  Doufám, že i tentokrát bude pro vás zajímavý, atraktivní a nabitý mnoha novými poznatky, zkušenostmi a novinkami v oblasti vědy, výzkumu i praxe a bude přínosem nejen pro účastníky z  řad nás perfuziologů, ale že bude zajímavý  i z pohledu vystavovatelů a obchodních partnerů, neboť se za uplynulé dva roky mnohé změnilo.
 

Doufám, že nejen odborná část kongresu, ale i některé aktivity ve volném čase pomohou navázat nové kontakty, sportovní či kulturní akce přinesou pohodu a klídek a v neposlední řadě neformální posezení u sklenky bude pro všechny zúčastněné přínosem. Všem účastníkům příjemný pobyt v hotelu Kurdějov, který jistě přispěje ke zdárnému průběhu kongresu na který budeme rádi vzpomínat.
 

Za organizační výbor          

 

Ing. Jaroslav Mašín

předseda ČSMO