Program kongresu

 

Čtvrtek 1. října 2020

14.00 - 18.00   Registrace a ubytování účastníků, zahájení výstavy

18.00 - 18.30   Valná hromada ČSMO – volby do výboru ČSMO

18.30 - 19.30   Firemní prezentace

19.30 - 23.00   Welcome party v hotelové restauraci, hudební program

 

Odborný program kongresu 

 

Pátek 2. října 2020    

8.50     Zahájení odborné části kongresu

 

1. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

Moderátoři: Ing. Jaroslav Mašín, Mgr. Štěpánka Suchopárová

 

9.00   Léčba hypotermie na ECMO   

          Hodková, G., Mlejnský, F., Balík, M., VFN

9.15   Léčba plicní hypertenze – dlouhodobé použití podpory NOVALUNG

          Mašín, J., Mlejnský, F., Hodková, G., Fichtl, J., Vykydal, I., VFN 

9.30   Dlouhodobá podpora ECMO u novorozence

          Mlejnský, F., Mašín, J., Fichtl, J.Hodková, G., VFN

9.45   Transport novorozence na ECMO, aneb když se pokazí vše, co se pokazit může

          Mašín, J., Merunka,P., Hodková, G., Fichtl, J.  VFN

         

Přestávka na kávu

 

2. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

Moderátoři: Prof. MUDr. Vladimír Lonský,  Martin Volt

 

10.30   Covid pacienti v NNH

            Jarošová, V.

10.45   Použití mechanické srdeční podpory po kardiochirurgických výkonech

            Gaj, J., FN Ostrava

11.00   Perioperační postupy při léčbě thorakoabdominální výdutě

            Jarošová, V.

11.15   Konverze MMO

            Slochová, A., FN Plzeň

11.30   Implantácie Total Artificial Heart Syncardia na Slovensku (2017-2020)

           Sahuĺová, J., NÚSCH

11.45  ROTEM v kardiochirurgii  

          Šachl, R., VFN

 

Přestávka na oběd

 

3. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

Moderátoři: Mgr. František Mlejnský,  Jan Marek,

 

13.30   První zkušenosti s MO Quantum

            Volt, M., FN HK

13.45   Kontinuální monitoring při mimotělním oběhu, možnosti a srovnání

            Volt, M.,FN HK

14.00   Perfuzionista a komunikace

            Volt, M., FN HK

 14.15   Cell savery, srovnání přístrojů používaných v českých nemocnicí

             Volt, M., FN HK

14.30   Nestandardní klinické situace dlouhodobých LVAD systémů

             Zbihlej, J., St. Jude Medical 

 

15:00 – 19:00      Sportovní odpoledne

19:00 -  24:00     Společenský večer

 

Sobota 3. října 2020

4. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

Moderátoři: Vtípilová Jana, Kušičková Romana

 

9.00   AngioVac systém

           Vtípilová, J.,  IKEM

9.15   Nové možnosti v transplantaci srdce

          Kušičková, R.,  IKEM

9.30    Konverze MMO

           Slachová, A., FN Plzeň

9.45    Projekt Edukace sester o metodě ECMO final

           Slachová, A., FN Plzeň

10.00  Hyperperfuzní syndrom HK

           Smolka, J.   FN OL

 

10.15 - 10.30    Kávová přestávka

10.30 - 11.00    Výsledky hlasování o nejlepší přednášku, předání ceny

11.00 - 12.00    Firemní prezentace

12.00                Zakončení kongresu