Program kongresu

Přehled

Čtvrtek 19. 5. 2016

14.00–18.00       Registrace a ubytování účastníků, zahájení výstavy
18.00–18.30       Valná hromada ČSMO
18.30–19.00       přednáška SZÚ 
19.00–19.30       Firemní prezentace fi rmy Biomedika
19.30–23.00       Uvítací raut v hotelové restauraci

 

Pátek 20. 5. 2016           

08.00–14.00       Registrace, výstava
08.50–09.00       Zahájení kongresu, úvodní slovo
09.00–10.00       1. přednáškový blok
10.00–10.30       Kávová přestávka
10.30–12.00       2. přednáškový blok
12.00–13.30       Oběd
13.30–15.00       3. přednáškový blok
15.00–19.00       Sportovní a turistické odpoledne v okolí hotelu
19.30–23:00       Společenský večer ve vinném šenku Přítulky
 

Sobota 21. 5. 2016

09.00–10.30       4. přednáškový blok
10.30–11.00       Kávová přestávka
11.00–11.30       Výsledky hlasování o nejlepší přednášku, předání ceny
11.30–12.30       Firemní prezentace, závěr kongresu   

 

Podborný program kongresu 

Čtvrtek 19. května 2016

 

14.00–18.00       Registrace a ubytování účastníků, zahájení výstavy
18.00–18.30       Valná hromada ČSMO
18.30–19.00       Přednáška – Jindrák - Národní referenční centrum pro infekce
19.00–19.30       Firemní prezentace firmy Biomedika 
19.30–23.00       Uvítací raut v hotelové restauraci,  hudební program

 

Pátek 20. května 2016

 

8.50     Zahájení kongresu

1. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

Moderátoři: Ing. Jaroslav Mašín, Mgr. Štěpánka Suchopárová

 

9.00    Jak se stát perfuziologem?

            Vlk R., Suchopárová Š.

            KCH Klinika FNKV, Praha

9.15    Naše zkušenosti s elektronickým záznamem mimotělního oběhu

            Mlejnský F., Vykydal I., Fichtl J., Hodková G., Nikitinský D., Švorcová Z.

            VFN Praha

9.30    Trendy ve vedení mimotělního oběhu v období 1994 – 2015

            V. Lonský, O. Zuščich, P. Caletka, Z. Mikisková, V. Pavlíček, P. Šantavý, R. Hájek

            Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice a Universita Palackého, Olomouc

9.45     Trendy ve vedení mimotělního oběhu v období 2016 – 2116

            Bímová J., Kubiček J., Volt M., Horák M., Jireš J., Nováková D.

            Kardiochirurgická klinika FN v Hradci Králové

 

2. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

Moderátoři: Prof. MUDr. Vladimír Lonský, Mgr. František Mlejnský

 

10.30    Primární a sekundární transport pacientů napojených na ECMO, naše zkušenosti

            Gaj J., Brát R., Bárta J., Dočekal B., Jursa R., Daněk T., Gloger J., Sieja J., Kolek M., Sztulová L., Břesková M.

            Kardiochicurgické centrum FN Ostrava

10.45    Veno-venozní extra-korporální membránová oxygenace u pacientů s H1N1

            Nikitinský D., Fichtl J., Hodková G., Mlejnský F., Švorcová, Vykydal I.,

            Chirurgická klinika VFN a 1LF v Praze, Interní klinika VFN a 1LF v Praze, Klinika anesteziologie a resuscitace VFN a 1LF v Praze

11.00    ECMO servis ve FN Plzeň

            Zlochova L., Staszko M., Hájek T.
            KCH FN Plzeň

11.15    ECMO a nestandardní situace na našem pracovišti

            P. Liszka, L. Gazdová, A. Kubiczek, D. Stebel

            Nemocnice Podlesí a.s. Třinec

11.30    ECMO v terapii fulminantní myokarditidy 

            Matějka T, Vojtovič P, Burdová M, Kuzinová J, Kaulerová I, Poruban R, Bukovský P, Selko M, Hostaša J, Janoušek J

            Dětské kardiocentrum 2.LF UK a FN v Motole, Praha 

11.45    Komplikovaný priebeh liečby srdcového zlyhania v gravidite.

            Lupták J., Beladičová J., Tožerová B., Kováčová M., Trojanová N., Važanová I., Klimová J.

            Klinika kardiochirurgie, NÚSCH a.s. Bratislava

 

3. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

Moderátoři: Jan Marek, Simona Fejfarová

 

13.30    Heparinová rezistence u mimotělního oběhu – přehledné sdělení

            Roman Hájek, Vladimír Lonský

            Kardiochirurgická klinika FN Olomouc

13.45    Peroperační sekvestrace plazmy bohaté na trombocyty

            Zuščich O., Caletka P., Fluger I., Hájek R., Lonský V., Slavík L., Úlehlová J.

            Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc; Hematoonkologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc

14.00    VAD – nová šance pro život – program dlouhodobých VAD podpor v CKTCH

            E. Jetmarová, J. Nešporová, R. Ňorek, B. Píchovcová, J. Slavík, Z. Doležalová

            CKTCH Brno

14.15    Mechanická srdeční podpora u Duchennovy muskulární dystrofie

            Hrdá Š., Kurtzová M., Mašín J.

            IKEM KKCH Praha

14.30    Komplikace dlouhodobé podpory LVAD

            Zbihlej J., Štěpánková J.

            Omnimedic, IKEM amb. srdečního selhání

 

Sobota 21. května 2016

4. PŘEDNÁŠKOVÝ BLOK

Moderátoři: MUDr. J. Lupták, Tatiana Maďarová

 

9.00    Vliv kontinuálních eliminačních metod na hemostatický profil kardiochirurgického pacienta monitorovaný pomocí trombelastografie

           Zuščich Ondřej, Hájek Roman, Ševčík Pavel, Lonský Vladimír, Zapletalová Jana

           Kardiochirurgická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc

9.15     Nekardioplegická kontinuálna perfúzia myokardu - ochrana myokardu při operáciách aortálneho oblúka

            Vladimír Svitek, Radovan Zacharovský, Tatiana Maďarová, Martina Piliarová, Filip Pekar

            Oddelenie kardiochirurgie, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Banská Bystrica, Slovenská republika

9.30     Předběžná analýza „PRAGUE OHCA STUDY”

            Mlejnský F., Vykydal I., Fichtl J., Hodková G., Nikitinský D., Švorcová Z., Šmíd O., Franěk O., Bělohlávek J.

            Chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie VFN a 1. LF UK v Praze, interní klinika - klinika kardiologie a angiologie VFN a 1. LF UK v Praze,             Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy

9.45     Změny natrémie a osmolarity během kardiochirurgické operace s použitím custodiolu

            Volt M., Turek Z., Bímová J., Kubiček J., Horák M., Jireš J., Nováková D.

            Kardiochirurgická klinika FN v Hradci Králové, KARIM FN v Hradci Králové

10.00   Technické aspekty vedení ECC u reoperací z minitorakotomie

           Volt M., Turek Z., Bímová J., Kubíček J., Horák M., Jireš J., Nováková D.

           Kardiochirurgická klinika FN v Hradci Králové, KARIM FN v Hradci Králové

10.15   Nežádoucí příhody na pracovišti klinické perfuze aneb co všechno je možné

            V. Jarošová, M. Škabradová, Z. Stupková, J. Krcheňová

            KCH OS jednotka klinické perfuze, Nemocnice Na Homolce, KJ Nemocnice Na Homolce

11.00   Výsledky hlasování o nejlepší přednášku, předání ceny

11.30   Firemní prezentace

12.30   Závěr kongresu