Výroční Kongres 2020

 

12. Mezinárodní kongres Českého spolku pro mimotělní oběh

 

Vážené kolegyně a kolegové,

asi není potřeba vysvětlovat, jak Covid-19 nepříznivě ovlivnil celý svět, takže asi s pochopením přijmete rozhodnutí výboru ČSMO odložit konání 12. Mezinárodního kongresu Českého spolku pro mimotělní oběh.  Náhradní termín je předběžně stanoven na 1. – 3. 10.2020, pokud to situace dovolí a budou zrušena nařízení vlády ohledně zákazu shromažďování.

Na druhou stranu chci upozornit, že se dosud přihlásilo pouze 17 účastníků, z toho 4 účastníci z firem a je přihlášena pouze jediná aktivní účast.

Ale jelikož každá mince má dvě strany, tato situace nám umožní získat větší časový prostor pro vytvoření nebo dokončení vašich sdělení, neboť věřím, že za ty 4 roky od posledního setkání na naší vlastní akci se toho událo na našich pracovištích dost zajímavého, o co se stojí za to podělit s ostatními kolegy.

Věřím, že nadcházející setkání v plánovaně posunutém termínu již skutečně proběhne, bude v přátelském a tvůrčím duchu a že i nový výbor ČSMO vzešlý z nacházejících voleb vdechne svěží vzduch do dalšího dění v ČSMO.

 

S pozdravem za celý výbor ČSMO
                                                                                                            

Ing. Jaroslav MašínHotel zámek Berchtold
Hlavní 6
251 63 Kunice - Vidovice 
www.zamekberchtold.cz