Českého spolku pro mimotělní oběh

Jsme  profesní sdružení, které má za úkol sdružovat specialisty, kteří se zabývají problematikou mimotělního oběhu při operacích na otevřeném srdci, mechanickou podporou selhávajícího srdce, ochranou myokardu a dlouhodobou podporou srdce a plic při selhávání funkce těchto orgánů.

Podrobné informace o našich cílech a prostředcích k jejich dosažení najdete v sekci O spolku

Staňte se členy Českého spolku pro mimotělní oběh

Výhody členství

  • Prosazování profesinálních požadavků prostřednictvím odborné společnosti
  • Podpora odborného vzdělávání a přístupu k informacím
  • Získání mezinárodních kontaktů s jinými společnostmi z oboru
  • Účast na akcích a výročních konferencích za členské poplatky

 

 On-line přihláška

 

KONGRES ČSMO V ROCE 2018

NOVINKA: členové ČSMO se mohou registrovat za zvýhodněný poplatek až do začátku kongresu.

Příští kongres ČSMO bude součástí EURO ELSO kongresu konaného v Praze ve dnech 23.-26.5. 2018. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách ZDE.

Členové ČSMO mají možnost se registrovat za cenu pre congress fee, tudíž již od 140 EURO a bude jim umožněn vstup na celý kongres. Nárok na zvýhodněné vstupné mají pouze členové, kteří mají řádně zaplacený členský poplatek.

Členský poplatek ve výši 200 Kč je třeba uhradit dle instrukcí níže. 

Bankovní spojení:
Č. účtu: 19-2770240237/0100
Do zprávy pro příjemce napište své příjmení.
Jako variabilní symbol uveďte 40010.

Zákony a vyhlášky

Aktuální vzdělávací program v oboru perfuziologie (úpravy ve vzdělávacím programu vyšly ve Věstníku MZ 2013 částka 7).

Příští kongres ČSMO bude součástí EURO ELSO kongresu konaného v Praze ve dnech 23 - 26.5.2018. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách ZDE

Hlavní partner

Cardion

Web partner

Biomedica
Počet návštěv:Počet návštěv