Český spolek pro mimotělní oběh

Jsme  profesní sdružení, které má za úkol sdružovat specialisty, kteří se zabývají problematikou mimotělního oběhu při operacích na otevřeném srdci, mechanickou podporou selhávajícího srdce, ochranou myokardu a dlouhodobou podporou srdce a plic při selhávání funkce těchto orgánů.

Podrobné informace o našich cílech a prostředcích k jejich dosažení najdete v sekci O spolku

 

Přesunutí kongresu ČSMO 2020 na rok 2021

Dovolujeme si Vám oznámit, že kongres, který  byl plá nován na 1.-3.10. 2020 na Zámku Berchtold, se z důvodu epidemiologické situace a nátlaku přednostů několika kardiocenter přesouvá na jiný termín, a to 20.-22.5. 2021. Bližší informace naleznete zde. 

 

Application Grandperson Clause

Dear Czech perfusionists,


With the opening of the grandperson clause, Czech perfusionists that meet the standards can be introduced into the system.

To meet the necessary standards, the candidate perfusionist should:

            ·         Have at least 2 years of experience as perfusionist.

·         Be employed as perfusionist actually.

·         Have practiced 100 cases individually
 

Candidate perfusionists should fill out the form in Twizzit by using the following link:

https://app.twizzit.com/v2/public/form/a701807555b6d0ea3a18516692d47efc

They have to use the attached form for this.

After the records are approved by the certification subcommittee, they will receive an ECCP number and will receive an invoice.

If you refer to receive the invoice on national level, we can set up this system as well.


Please note that the candidates have the time until December 12, 2020.

Don’t hesitate to contact us if necessary.

Application Form: Application_Grandperson_Clause_.pdf (99598)

 

With kind regards,
 
Gerdy Debeuckelaere
Perfusionist, ECCP, MScN, RN

General Secretary
The European Board of Cardiovascular Perfusion
BE 0696.823.650
Kruidtuinlaan 32
1000 Brussel
Belgium
Tel: +32 476 32 86 46
e-mail: gerdy.debeuckelaere@ebcp.eu
Web: https://www.ebcp.eu
 

Podařilo se nám dosáhnout akreditace vzdělávacího programu oboru Perfuziologie v celoevropském měřítku.
Příslušné dva dokumenty jsou ke stažení níže:

 


Staňte se členy Českého spolku pro mimotělní oběh

Výhody členství

  • Prosazování profesionálních požadavků prostřednictvím odborné společnosti
  • Podpora odborného vzdělávání a přístupu k informacím
  • Získání mezinárodních kontaktů s jinými společnostmi z oboru
  • Účast na akcích a výročních konferencích za členské poplatky

 

 

Online registrace

 
 

Dovolujeme si Vás informovat, že jsme spustili nový systém pro správu členské databáze - CLAUDiN

 

Partneři Českého spolku pro mimotělní oběh

 
 
 
Příští kongres ČSMO bude součástí EURO ELSO kongresu konaného v Praze ve dnech 23 - 26.5.2018. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách ZDE